Wyszukiwarka

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

137/Cut/22/DG/FWP/PMP Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-18 2023-01-18 Dorota Gawerska
164/Ckt/22/AL/FWP/PMP Produkcja i dostawa kurtek oraz spodni wyjściowych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-17 2023-01-17 Anna Luchcińska
158/Ckt/22/AL/FWP/PMP Produkcja i dostawa płaszczy wyjściowych całorocznych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-17 2023-01-17 Anna Luchcińska
194/Ckt/22/DG Produkcja i dostawa 1000 par trzewików służbowych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-17 2023-01-17 Dorota Gawerska
32/Ckt/22/DG Zawarcie umowy ramowej produkcję i dostawę 6 000 par trzewików służbowych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-11 2023-01-11 Dorota Gawerska
233/BŁiI/22/MR/FWP/PMP Budowa linii światłowodowych. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-06 2022-12-06 Monika Rykaczewska
241/BŁiI/22/MR Modernizacja urządzeń Metro Ethernet Cisco ME-3600/3800 MAN KGP MEWA Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-23 2022-11-23 Monika Rykaczewska
38/Ckt/22/EZ produkcja i dostawa 15 000 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 7 000 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu opcjonalnym– w ramach dwóch części Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-19 2022-07-28 Ewa Zalewska
72/Cag/22/MR Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-21 2022-09-21 Monika Rykaczewska
11/BF/19/EB zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla uczestników szkolenia kondycyjnego Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-13 2020-01-02 Ewa Brzezińska
43/Ctr/19/RG Dostawy paliw płynnych do pojazdów policyjnych w bezgotówkowym systemie kart paliwowych w latach 2019-2022 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-16 2019-07-16 Rafał Gasek
75/BŁiI/19/RG/POIiŚ Zakup 82 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego, realizowany w ramach projektu Bezpiecznie na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-15 2019-07-15 Rafał Gasek
30/Cut/19/AK Dostawa granatów hukowo-błyskowych w ramach dwóch zadań. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-24 2019-06-24 Andrzej Kuczyński
32/BF/19/AP Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR) Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Przetarg nieograniczony Usługi 2019-04-11 2019-04-11 Anna Pietrzyk

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa