Lista postępowań PZP

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

17/Cut/21/EB/PMP Zakup Indywidualnego niskoprofilowanego monokularu noktowizyjnego w zamówieniu podstawowym w liczbie 14 sztuk oraz w zamówieniu opcjonalnym do 9 sztuk i gogli noktowizyjnych (Dual Tube Night Vision) w zamówieniu podstawowym w liczbie 65 sztuk oraz zamówieniu opcjonalnym do 25 sztuk. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-31 2021-09-27 10:00 --
142/cut/21/EZ Dostawa masek przeciwgazowych wraz z filtropochłaniaczem z możliwością skorzystania z prawa opcji. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-14 2021-09-27 10:00 --
150/BŁiI/21/ŁK Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-20 2021-09-30 09:50 --
119/BŁiI/21/EZ „Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych”- umowa ramowa, Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-03 2021-09-30 10:00 --
124/BŁiI/21/ESz Zakup licencji dla posiadanego przez Zamawiającego sytemu MailGateway wraz ze wsparciem producenta Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-13 2021-09-30 10:00 --
109/Ckt/21/TJ/POIiŚ Produkcja i dostawa 876 kpl. ubiorów dla funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-16 2021-09-30 10:00 --
80/Cir/21/KK Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy hangarów 5 i 6 wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów zlokalizowanych na lotnisku Warszawa – Babice w Warszawie, przy ul. Sylwestra Kaliskiego 57. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-27 2021-09-30 13:30 --
129/BłiI/21/DG Modernizacja urządzeń FireWall Cisco ASA 5516-X w segmencie Centralnego Punktu Zarządzania na nową platformę. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-03 2021-10-01 09:30 --
127/BŁiI/21/KK Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa DNS. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-01 2021-10-01 13:00 --
133/Cut/21/ŁK Dostawa części zamiennych do broni palnej Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-22 2021-10-04 09:50 --
128/BŁiI/21/ŁK Objęcie infrastruktury sieciowej Operatora OST112 wsparciem producenta w 4 częściach Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-20 2021-10-08 09:50 --
138/BŁiI/21/ESz Modernizacja urządzeń Metro Ethernet Cisco ME-3600/3800 MAN KGP MEWA Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-08 2021-10-11 10:00 --
131/BŁiI/21/AK Zwiększenie funkcjonalności systemu SIEM Operatora OST112 poprzez zakup licencji. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-14 2021-10-15 10:00 --
52/Cir/21/AP/POIŚ Przebudowa budynku A wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów na terenie przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-20 2021-10-18 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa