Lista postępowań PZP

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

174/Cag/23/AK Usługi odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości Komendy Głównej Policji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-14 2023-09-26 10:00 --
209/BF/23/KU Realizacja usług medycznych na rzecz policjantów i pracowników CLKP Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-19 2023-09-28 09:30 --
188/BF/23/TJ/NMF Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych oraz tłumaczenia symultanicznego na potrzeby realizacji projektu pn. „Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców Europy” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-15 2023-09-28 10:00 --
176/BŁiI/23/AL Usługi telekomunikacyjne AB=47, numer postępowania 176/BŁiI/23/AL Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-25 2023-09-29 09:30 --
178/BŁiI/23/KU/PMP Zakup systemu taryfikacji na potrzeby AB47 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-01 2023-09-29 09:30 --
117/BŁiI/23/KK Zakup oprogramowania do infrastruktury serwerowej Policji, numer postępowania 117/BŁiI/23/KK. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-01 2023-09-29 09:30 --
211/Ckt/23/KU/PMP Produkcja i dostawa kurtek ochronnych softshell Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-11 2023-09-29 09:30 --
181/Cut/23/DG/PMP Zakup urządzeń samojezdnych do przemieszczania śmigłowców z podwoziem płozowym (samojezdne wózki holownicze) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-22 2023-10-02 09:30 --
208/Cut/23/RG Przeprowadzenie badań osłon balistycznych zgodnie ze wskazaną metodyką badawczą, w ramach 3 zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-22 2023-10-02 09:30 --
70/BŁiI/23/AL Zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu drukującego oraz skanerów Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-30 2023-10-02 09:30 --
152/BF/23/EZ „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych w ramach umowy ramowej” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-06 2023-10-02 10:00 --
193/Ctr/23/EZ „Dostawy fabrycznie nowego ogumienia zimowego do pojazdów służbowych.” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-22 2023-10-02 12:00 --
31/BłiI/23/EZ "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Policji" Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-06 2023-10-05 10:00 --
153/BŁiI/23/KK/PMP Zakup smartfonów, smartwatchy, urządzeń mobilnych oraz urządzeń do transmisji danych, numer postępowania 153/BŁiI/23/KK/PMP. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-08 2023-10-13 10:00 --
196/BŁiI/23/RG Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla 17 central Hicom/Hipath firmy Siemens, 23 central małonumerowych Unify OSB oraz węzła koncentrującego OS4k wraz z warstwą bezpieczeństwa VOIP dla tego węzła Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-20 2023-10-16 09:30 --
206/BŁiI/23/ESz/PMP Modernizacja systemów bezpieczeństwa CWI Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-19 2023-10-16 10:00 --
200/BŁiI/23/ESz/PMP Budowa kabli światłowodowych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-20 2023-10-17 10:00 --
183/BF/23/AK Zakup materiałów promocyjnych dla Policji w podziale na 5 zadań. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-22 2023-10-19 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa