Lista postępowań PZP

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

280/Ckt/22/AK Dostawa mebli biurowych na podstawie umowy ramowej. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-25 2023-02-03 10:00 --
304/Ckt/22/ESz/FBW Zakup sprzętu szkoleniowego – fantomy - dla uczestników szkoleń w ramach projektu nr PL/2020/PR/0094 pn. ,,Ratownik w służbie” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-20 2023-02-06 10:00 --
5/Ckt/23/KK Zawarcie umowy ramowej na dostawę niszczarek w 2023 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-31 2023-02-09 13:00 --
245/BŁiI/22/DG Zakup kart mikroprocesorowych, numer postępowania 245/BŁiI/22/DG Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-03 2023-02-10 09:30 --
305/BŁiI/22/MR „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem” w ramach zadania pn.: „Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania”. Komenda Główna Policji w Warszawie Dynamiczny system zakupów Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów Dostawy 2023-01-18 2023-02-14 10:00 --
273/BŁiI/22/AL Zakup wsparcia administracyjnego dla Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP), numer postępowania 273/BŁiI/22/AL Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-15 2023-02-15 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa