Lista postępowań PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

12/BŁiI/21/ESz Modernizacja Systemu Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numer 112 w zakresie usług serwera faksowego Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-26 2021-04-29 10:00 --
11/BŁiI/21/ESz Modernizacja stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-07 2021-05-11 10:00 --
13/BF/21/DG/FBW Zakup usługi hotelarskiej i gastronomicznej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0053. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-07 2021-04-19 09:30 --
4/Ckt/21/MR/FBW Zakup sprzętu i materiałów medycznych do celów szkoleniowych w ramach projektu nr PL/2018/PR/0053 pn. ,,Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-15 2021-04-26 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa