Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 248  pokazuj  pozycji

203/BF/23/KU Zakup usługi konferencyjnej, gastronomicznej i hotelarskiej w dniach 16-20.10.2023 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-11 2023-09-22 09:30 --
149/Cag/23/KK Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz odśnieżania terenów wokół budynków, sprawa nr 149/Cag/23/KK. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-11 2023-09-22 12:00 --
184/BF/23/KK Świadczenie usług cateringowych z okazji nadania sztandaru jednostce, nr postępowania 184/BF/23/KK. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-05 2023-09-13 09:00 --
192/BŁiI/23/DG Zakup oprogramowania do sczytywania danych z zabezpieczonych urządzeń, numer postępowania 192/BŁiI/23/DG Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-01 2023-09-14 09:30 --
172/Cut/23/DG/NFOŚiGW Dostawa bezzałogowych statków powietrznych z optyką Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-01 2023-09-22 09:30 --
185/BF/23/MR/FBW Zakup usługi gastronomicznej i konferencyjnej podczas organizacji seminarium w ramach projektu PL/2020/PR/0095 pn. ,,Budowa systemu wymiany i analizy informacji BIGDATA w szczególności przepływów finansowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-01 2023-09-11 08:50 --
197/BF/23/KU Zakup usługi konferencyjnej, gastronomicznej i hotelarskiej dla uczestników szkolenia. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-30 2023-09-08 09:30 --
194/Cir/23/AK Wykonanie prac remontowo-budowlanych w kwaterach służbowych w Warszawie. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-29 2023-09-14 10:00 --
123/BŁiI/23/ESz Zakup wsparcia do posiadanych licencji oprogramowania specjalistycznego – 1/2023 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-25 2023-09-08 10:00 --
66/BŁiI/23/MR Zawarcie umowy ramowej na dostawę kart mikroprocesorowych na potrzeby centralnych systemów Policji. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-18 2023-09-14 09:30 --
125/Cir/23/AL Dostawa energii elektrycznej dla Komendy Głównej Policji, numer postępowania 125/Cir/23/AL Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-18 2023-09-20 09:30 --
173/BF/23/TJ/POIiŚ Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci mini apteczek samochodowych na potrzeby realizacji projektu „Bezpieczniej na drogach – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-18 2023-09-14 10:00 --
180/Ckt/23/MR Sukcesywne dostawy wody o poj. 5 L. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-10 2023-08-21 08:50 --
156/BF/23/DG Zakup i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-08 2023-09-04 09:30 --
161/BF/23/MR/NMF „Zakup i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji” realizowanego z NMF na lata 2014-2021 w ramach Pr. „Sprawy wew.”, obszaru(...)” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-08 2023-09-04 09:30 --
144/Cut/23/RG/PMP Dostawa sprzętu ochrony osobistej przed środkami CBRN w ramach 4 zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-08 2023-09-11 09:30 --
68/BŁiI/23/TP „Modernizacji infrastruktury sieciowej POL i CSD” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-07 2023-08-17 10:00 --
157/Cut/23/ESz/PMP Zakup i dostawa systemu do analizy DNA w podziale na trzy zadania Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-07 2023-09-04 10:00 --
146/Cut/23/AL/DG Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-04 2023-09-12 09:30 --
136/BF/23/DG Realizacja usług medycznych na rzecz członków policyjnych kontyngentów, nr postępowania 136/BF/23/DG Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-02 2023-08-10 09:30 --
104/BŁiI/23/AK Zakup materiałów teleinformatycznych (umowa ramowa). Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-02 2023-09-01 10:00 --
151/BF/23/KK Zakup materiałów promocyjnych dla Policji w podziale na 3 zadania, nr postępowania 151/BF/23/KK. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-01 2023-08-31 09:30 --
165/Cut/23/DG Dostawa mieszanki pieprzowej przeznaczonej do stosowania w armatkach wodnych typu „TAJFUN" Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-28 2023-08-09 09:30 --
171/BF/AL/POIiŚ Zakup usługi przeprowadzenia szkolenia teoretycznego na symulatorze lotów oraz praktycznego na śmigłowcu w ramach Projektu pn. ,,Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-28 2023-08-07 09:30 --
103/BłiI/23/MR Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania Systemu FingerPrint (FP) oraz zapewnienie 1000 osobogodzin na dodatkowe prace związane z rozwojem Systemu FP Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-28 2023-08-30 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa