Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 136  pokazuj  pozycji

140/Cut/21/ŁK Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu o poj. 75 ml w ilości: 10 790 szt. w zamówieniu podstawowym oraz do 2000 szt. w zamówieniu opcjonalnym Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-15 2021-09-22 09:50 --
148/Cut/21/MR Przeprowadzenie badań osłon balistycznych po upływie gwarancji oraz w trakcie obowiązującej gwarancji w podziale na zadania Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-15 2021-09-23 09:30 --
149/BF/21/DG/FBW Zakup usługi szkoleniowej (szkolenie nr 4) w ramach projektu FBW nr 79/PL/2020/FBW pn. "Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku aktywności terrorystycznej" Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-07 2021-09-20 11:30 --
143/BF/21/RG Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w dniach 06-08 października 2021 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-02 2021-09-10 09:30 --
120/Cut/21/RG „Dostawa paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-31 2021-09-14 09:30 --
136/BF/21/DG/FBW Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia dla 20 osób w ramach projektu nr PL/2018/PR/0053 Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-26 2021-09-03 09:30 --
105/BF/21/EB/FBW Zakup usług szkoleniowych w podziale na 3 zadania w ramach projektu nr PL/2020/OV/0093 pn. „Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS/VIS) – 2 etap Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-18 2021-09-02 10:00 --
123/Cut/21/ESz Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-17 2021-09-17 10:00 --
125/BŁiI/21/EB/FBW Zakup 2 sztuk serwerów wraz z licencją Vmware oraz 2 sztuk sprzętowych serwerów czasu NTP, w ramach projektu nr PL/2020/OV/0093 pn. „Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS/VIS) – 2 etap. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-17 2021-09-22 10:00 --
98/BF/21/EB/FBW Zakup usług szkoleniowych w podziale na 2 zadania w ramach projektu nr PL/2020/OV/0093 pn. „Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS/VIS) – 2 etap” Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-16 2021-09-01 09:30 --
61/BF/21/EZ/NMF Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych oraz innych usług w ramach projektów dofinansowanych z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na okres 48 miesięcy. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-13 2021-09-17 10:00 --
126/BŁiI/21/MR Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router’ów, switch’y, firewall’i, ips’ów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-13 2021-09-15 09:50 --
115/Cut/21/EZ "Dostawa sprzętu ochrony osobistej przed środkami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi)." Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-10 2021-09-23 11:00 --
132/BF/21/DG/FBW Zakupu usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia w ramach projektu PL/2018/PR/0053. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-09 2021-08-17 09:30 --
99/BŁiI/21/ESz Zakup rozwiązania umożliwiającego odblokowanie i odczyt danych z urządzeń działających w oparciu o systemy operacyjne z rodzin Android oraz iOS, Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-06 2021-09-13 10:00 --
85/BŁiI/21/AK Zakup i dostawa akumulatorów do sprzętu łączności standardu DMR i TETRA w ramach umowy ramowej. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-06 2021-09-16 10:00 --
110/Cut/21/RG Dostawa celowników kolimatorowych/holograficznych w ilości 395 kompletów Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-04 2021-08-17 09:30 --
116/BŁiI/21/MR Zawarcie umowy ramowej na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukowania Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-02 2021-09-02 10:00 --
118/Cut/21/MR Zakup obsługi śmigłowców typu Bell-407GXi - czynności wybrane. Przeglądy śmigłowców Bell-407GXi po roku eksploatacji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-30 2021-08-09 10:30 --
93/Cut/21/EZ Zakup i dostawa przyrządów do pomiaru przepuszczalności światła w szybach pojazdów Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-30 2021-09-10 10:15 --
114/BŁiI/21/EZ „Zakup usługi transmisji danych za pośrednictwem prywatnego APN oraz usługi nielimitowanego dostępu do sieci Internet w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE/HSDPA.” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-29 2021-08-25 12:00 --
86/Ctr/21/DG Dostawa pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-23 2021-08-20 09:30 --
96/Cut/21/EZ "Zakup przyłbic kuloodpornych z możliwością skorzystania z prawa opcji." Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-23 2021-08-25 10:00 --
112/Cut/21/AP Dostawa policyjnych tarcz ochronnych w podziale na zadania Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-21 2021-08-26 09:30 --
70/BŁi/21/RG Świadczenie przez wykonawcę w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz nadawców usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także świadczenie usługi odbioru przesyłek Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-21 2021-09-13 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa