Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 115  pokazuj  pozycji

102/BF/21/DG/FBW Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0053 Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-20 2021-07-30 09:30 --
76/Cut/21/RG Zakup ładunków miotających, pocisków oraz materiałów ekploatacyjnych do strzelania z bezodrzutowego wyrzutnika pirotechnicznego RE 50-28 M2 Chemring Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-14 2021-07-22 09:30 --
101/BŁiI/21/ŁK Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-05 2021-07-15 09:50 --
63/Ckt/21/DG Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-02 2021-07-30 09:30 --
108/BF/21/RG „Zakup usługi cateringowej dla CBŚP realizowanej z okazji Święta Policji, w podziale na 2 zadania” Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-01 2021-07-09 09:30 --
87/Cut/21/TJ Dostawa przenośnych analizatorów do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu z możliwością skorzystania z prawa opcji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-07-30 12:00 --
84/BŁiI/21/ŁK/PMP Rozbudowa pamięci RAM serwerów bazodanowych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-29 2021-07-07 09:50 --
74/Ckt/21/MR Produkcja i dostawa 3 500 sztuk spodni służbowych letnich do półbutów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do maksymalnie 1 500 sztuk spodni służbowych letnich do półbutów w zamówieniach opcjonalnych. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-07-30 09:50 --
62/Ckt/21/KK Produkcja i dostawa 7 500 szt. półgolfów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 3 700 szt. w prawie opcji. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-07-30 10:00 --
73/Ckt/21/MR Produkcja i dostawa 3 000 szt. kurtek służbowych letnich w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 2 000 szt. w prawie opcji. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-25 2021-07-28 09:50 --
83/Cut/21/TJ Dostawa sprzętu obsługowego do śmigłowców w ramach dwóch zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-22 2021-07-26 10:00 --
18/Cut/21/RG/PMP Dostawy amunicji w ramach projektu FBW nr PL/2020/PR/0079 „Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej, powstałej w wyniku aktywności terrorystycznej” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-18 2021-07-26 09:30 --
65/BŁiI/21/EZ „Modernizacji systemu bezpieczeństwa krajowego węzła sieci I-24/7”. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-18 2021-07-21 10:00 --
60/BŁiI/21/ESz Zakup usługi dołączenia do węzła wymiany ruchu PLIX oraz usługi polegającej na stałym dostępie typu tranzyt sieci OST112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego i realizacji usługi ochrony infrastruktury operatora sieci OST112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-17 2021-07-09 12:00 --
28/Cir/21/EB Wykonanie robót budowlanych, dotyczących wykonania układu automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR) zasilania energetycznego z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego na terenie obiektu Komendy Głównej Policji przy ul. Taborowej 33b w Warszawie. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-16 2021-07-06 09:30 --
53/Cut/21/EB Zakup i dostawa skanerów 3D w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-16 2021-07-22 10:00 --
178/Cut/20/ESz Dostawa zagłuszarek fal radiowych w ilości: 5 sztuk w zamówieniu podstawowym oraz 1 sztuka w zamówieniu opcjonalnym Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-14 2021-07-27 10:00 --
20/Cut/21/RG/FBW „Dostawy części zamiennych do 5,56 mm karabinka HK416 10.5 w ramach projektu FBW nr PL/2020/PR/0079” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-14 2021-06-22 09:30 --
79/Ckt/21/MR/FBW Zakup sprzętu i materiałów medycznych do celów szkoleniowych w ramach projektu nr PL/2018/PR/0053 pn. ,,Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków FBW Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-11 2021-06-21 09:30 --
77/BF/21/DG Organizacja 7 turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla 21 osób Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-09 2021-06-18 09:30 --
29/BŁiI/21/KK Zawarcie umowy ramowej na doposażenie węzłów sieci OST112 OSTA/B/C/D o przełączniki sieciowe na potrzeby instalacji urządzeń końcowych. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-09 2021-07-14 10:00 --
42/BF/21/AK Zakup materiałów promocyjnych dla Centralnego Biura Śledczego Policji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-08 2021-06-18 10:00 --
55/BŁiI/21/EZ "Zawarcia umowy ramowej na zakup i dostawę oprogramowania informatycznego"- umowa ramowa. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-04 2021-07-12 10:00 --
35/Cut/21/AK Dostawa strzelb gładkolufowych kal. 12 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-02 2021-07-06 10:00 --
44/Cir/21/EZ „Remont pomieszczeń biurowych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych na II piętrze w budynku BSWP w Warszawie - etap II” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-28 2021-06-16 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa