Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 88  pokazuj  pozycji

24/BŁiI/21/ESz Zakup dysków na potrzeby rozbudowy dwóch macierzy HDS Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-01 2021-04-14 12:00 --
10/Ckt/21/ESz/FBW Zakup pakietów pierwszej pomocy w ramach projektu nr PL/2020/PR/0094 pn. ,,Ratownik w służbie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-26 2021-04-14 10:00 --
232/Cir/20/AK Wykonanie instalacji systemu obróbki powietrza w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Wiśniowej 58a w Warszawie. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-01-29 12:00 --
260/BF/20/KK/FBW „ Zakup usług szkoleniowych z zakresu Oracle w podziale na 7 zadań” Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-12-29 2021-01-12 09:30 --
255/Cut/20/KK Zakup amunicji kal. 9 mm w ramach trzech zadań. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-02-11 10:50 --
259/Ckt/20/ESz Produkcja i dostawa mundurów ćwiczebnych (bluza i spodnie) w ramach trzech zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-03-02 10:00 --
250/CUT/20/EZ Dostawa celowników kolimatorowych/holograficznych z możliwością skorzystania z prawa opcji. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-02-01 10:30 --
217/Cir/20/EZ Zakup 5 sztuk zasilaczy UPS dużej mocy w układach zasilania gwarantowanego obiektów Komendy Głównej Policji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-02-05 10:00 --
254/Cut/20/RG Dostawy ładunków do wyrzutników pirotechnicznych w ramach 3 zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-02-15 09:30 --
257/Ckt/20/MR Produkcja i dostawa 16 000 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 6 000 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu opcjonalnym – w ramach dwóch zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-03-03 09:50 --
248/Ckt/20/ŁK Zawarcie umowy ramowej na dostawę 3 000 szt. plecaków na lata 2021-2022 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-02-04 09:50 --
226/Cut/20/DG Dostawa kombinezonu dla pirotechnika ciężkiego w liczbie 7 kpl. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-10 09:30 --
220/Ctr/20/MP Dostawa 70 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka MW Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-04 09:30 --
253/BŁiI/20/MP Modernizacja komponentów bezpieczeństwa CSD oraz PWR sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-09 09:30 --
198/Cut/20/DG Dostawa gogli noktowizyjnych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-05 09:30 --
222/Cut/20/MP Dostawa amunicji kal. 5,56 FMJ SS 109 oraz amunicji treningowej barwiącej kal. 5,56 FX. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-01 09:30 --
238/Cut/20/RG Dostawa przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-04 09:30 --
237/Cut/20/RG Dostawa laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-12 09:30 --
224/Cut/20/DG Zakup nabojów karabinowych w ramach 4 zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-02-02 09:30 --
239/Cut/20/MR Dostawa nabojów pistoletowych kal.9x19 mm Parabellum Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-01-27 09:50 --
201/BF/20/MR Realizacja w latach 2021-2023 usług medycznych - badań, szczepień i innych usług na rzecz członków policyjnych kontyngentów z Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, wydawania zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-12-24 2021-02-19 09:50 --
242/Cut/20/KK Dostawa granatów w ramach 5 zadań. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-02-19 10:50 --
235/Ctr/D/20/RG Dostawa pojazdu typu lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego statków powietrznych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-02-12 09:30 --
233/BF/20/AK Zakup materiałów promocyjnych dla Centralnego Biura Śledczego Policji (umowa ramowa). Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-22 2021-01-20 12:00 --
210/BŁiI/20/EB Zakup usług telefonii komórkowej Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-14 2021-02-01 09:50 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa