Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 222  pokazuj  pozycji

76/Ckt/24/ESz/PMP Zakup zestawów spadochronowych szkolno-treningowych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-06-03 2024-06-17 12:00 --
106/BF/24/KU Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników międzynarodowych warsztatów w dniach 30.06-05.07.2024 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-06-03 2024-06-13 09:30 --
80/BŁiI/24/EZ „Zakup usługi transmisji danych za pośrednictwem prywatnego APN oraz usługi nielimitowanego dostępu do sieci Internet w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE/HSDPA.” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-27 2024-06-14 12:00 --
72/Cut/24/TJ/PMP Zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg ograniczony Dostawy 2024-05-24 2024-06-10 10:00 --
68/BF/24/AK Świadczenie usługi cateringowej w dniu 16.07.2024 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-17 2024-06-05 10:00 --
59/BF/24/AK Realizacja w latach 2025 - 2027 specjalistycznych usług medycznych – badań personelu lotniczego Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-17 2024-06-06 10:00 --
56/BŁiI/24/KK Modernizacja systemu Imagicle Stone Fax, numer postępowania 56/BŁiI/24/KK. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-05-10 2024-06-13 09:30 --
60/Cut/24/TJ Dostawa urządzenia rentgenowskiego służącego do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-07 2024-05-28 10:00 --
62/BŁiI/24/ESz/PMP Odnowienie i aktualizacja posiadanych licencji Veeam Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-30 2024-05-31 10:00 --
44/BŁiI/24/AK Zakup materiałów i podzespołów teleinformatycznych (umowa ramowa). Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-29 2024-05-13 10:00 --
37/Cag/24/KK Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków, 37/Cag/24/KK. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-04-26 2024-06-04 10:00 --
52/BF/24/EZ Zakupu usługi konferencyjnej, gastronomicznej i hotelarskiej dla uczestników szkolenia Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-04-25 2024-05-09 10:00 --
51/BF/24/RG/FBW Zakup biletów lotniczych, kolejowych i promowych, usług hotelarskich, gastronomicznych, konferencyjnych i rezerwacji samochodów w ramach umowy ramowej, w związku z projektem „Niwelowanie różnic: rozwój współpracy operacyjnej w zakresie egzekwowania prawa w Państwach Członkowskich Strefy Schengen – HYDRA” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-04-22 2024-05-20 09:30 --
34/Ckt/24/AK Zawarcie na okres 24 miesięcy umowy ramowej na produkcję i dostawę trzewików służbowych. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-19 2024-05-29 10:00 --
61/BF/24/EZ „Zakupu usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji.” Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-04-18 2024-04-29 10:00 --
28/BŁiI/24/ESz Zakup subskrypcji do posiadanego przez Zamawiającego systemu Endpoint Security firmy Check Point Software Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-15 2024-05-15 10:00 --
42/Cir/24/EZ Przebudowa pionów sanitarnych w siedzibie Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Warszawie przy ul. Wiśniowej 58. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-04-11 2024-04-26 12:00 --
213/BŁiI/23/AL/KU Zakup wsparcia świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego dla systemu korelacyjno- analitycznego oraz zakup wsparcia dla licencji na okres 36 miesięcy Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-04-08 2024-05-09 09:30 --
251/Cut/23/DG Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-05 2024-05-28 09:30 --
36/BŁiI/24/EZ „Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day”. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-05 2024-05-06 10:00 --
30/BŁiI/24/DG Zakup wsparcia administracyjnego dla Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-03-29 2024-05-06 09:30 --
38/BŁiI/24/TP „Przedłużenia licencji Systemu QRadar SIEM celem zwiększenia bezpieczeństwa sieci oraz obsługi numeru alarmowego operatora OST 112.” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-28 2024-04-26 10:00 --
33/BłiI/24/EZ Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 36 miesięcy Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-27 2024-04-15 08:30 --
19/BŁiI/24/DG Zakup usługi transmisji danych LTE/5G przez okres 24 miesięcy dla kart SIM działających w dedykowanym punkcie APN Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-03-26 2024-05-29 09:30 --
5/Cut/24/EZ/NFOŚ i GW „Zakup masek przeciwgazowych pełnotwarzowych wraz z filtropochłaniaczem w ilości 1 300 sztuk w zamówieniu podstawowym oraz do 600 sztuk w zamówieniu w prawie opcji” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg ograniczony Dostawy 2024-03-22 2024-04-22 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa