Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 189  pokazuj  pozycji

299/Ckt/22/KK Zawarcie umowy ramowej na dostawy papieru ksero w 2023 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-19 2023-01-30 12:00 --
4/BF/23/DG/FBW Zakup usługi szkoleniowej (szkolenie nr 7, 8, 9) w ramach projektu FBW nr PL/2020/PR/0079 pn. „Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku aktywności terrorystycznej”, nr postępowania 4/BF/23/DG/FBW Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-10 2023-01-30 09:30 --
308/BF/22/MR/NMF Zakup i dostawa materiałów promocyjnych, na potrzeby realizacji serii szkoleń realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji” realizowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (...) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-04 2023-01-12 08:50 --
296/BŁiI/22/RG Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji – zakup licencji na oprogramowanie poprzez migrację posiadanych przez Zamawiającego licencji wraz z 24 miesięcznym wsparciem technicznym producenta na poziomie Software Update License & Support Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-03 2023-01-30 09:30 --
306/BŁiI/22/RG/NMF Zakup mobilnego sprzętu komputerowego na potrzeby przeprowadzenia szkoleń Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-29 2023-01-11 09:30 --
290/BŁiI/22/AK/FWP/PMP Rozbudowa systemów monitorujących wydajność i bezpieczeństwo systemów międzynarodowych. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-28 2023-01-23 10:00 --
294/BŁiI/22/ESz Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego produkcji firmy Telzas Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-27 2023-01-24 10:00 --
293/BŁiI/22/RG Zakup oprogramowania specjalistycznego do informatyki śledczej Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-23 2023-01-20 09:30 --
277/Ckt/22/AK/FBW Zakup wyposażenia kwatermistrzowskiego w ramach realizacji Projektu PL/2017/PR/0014 współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-22 2023-01-16 10:00 --
270/BŁiI/22/ESz Zakup aktywacji telekomunikacyjnych usług komórkowych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-21 2023-01-30 10:00 --
298/Cut/22/AL Przegląd specjalny silnika M250-c47E/4 po wystąpieniu 6 przekroczeń obrotów NP, numer postępowania 298/Cut/22/AL Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-13 2023-01-31 09:30 --
256/BŁiI/22/DG Zakup kabli telekomunikacyjnych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-05 2023-01-03 09:30 --
287/Ckt/22/KK Wydrukowanie i kolportaż 12 wydań czasopisma „Gazeta Policyjna”. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-05 2023-01-24 13:00 --
291/Ckt/22/EZ „Zakupu dresów i butów sportowych” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-02 2022-12-12 12:00 --
257/Cir/22/RG Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach CLKP w Warszawie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-30 2022-12-08 09:30 --
264/BLiI/22/TP Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-30 2022-12-14 10:00 --
282/BŁiI/22/RG/NMF Zakup mobilnego sprzętu komputerowego na potrzeby przeprowadzenia szkoleń Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-28 2022-12-06 09:30 --
259/BŁiI/22/DG Odnowienie wsparcia producenta dla posiadanych licencji do systemu Open OTP AutentServer producenta RCDevs na okres 36 miesięcy Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-24 2022-12-05 09:30 --
250/BŁiI/22/RG Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD i ZCPD Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-23 2022-12-19 09:30 --
283/Cut/22/RG Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonów dla pirotechnika, w ramach 2 zadań: Zadanie nr 1: dostawa 19 kpl. kombinezonów dla pirotechnika lekkich, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ; Zadanie nr 2: dostawa 2 kpl. kombinezonów dla pirotechnika ciężkich, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 2 do SWZ. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg ograniczony Dostawy 2022-11-21 2022-11-28 09:30 --
288/Cut/22/AL/POIiŚ Dostawa 4 szt. śmigłowców jednosilnikowych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-15 2022-12-15 10:30 --
281/BŁiI/22/TP Zakup narzędzi informatyki śledczej poprzez nabycie prawa dostępu (subskrypcji) do licencji z oprogramowaniem specjalistycznym w okresie 36 miesięcy Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-11-25 09:30 --
224/BŁiI/22/DG Objęcie infrastruktury sieciowej Operatora OST112 wsparciem producenta, numer postępowania 224/BŁiI/22/DG Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-08 2022-12-05 09:30 --
115/ Cir/22/EZ „Zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót konserwacyjno-remontowych w obiektach Komendy Głównej Policji i kwaterach służbowych KGP. ” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-08 2022-12-13 12:00 --
238/BŁiI/22/RG Zakup usługi asysty technicznej (ATIK) dla produktów Oracle – standardowe oprogramowanie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-04 2022-12-01 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa