Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 126  pokazuj  pozycji

212/BF/21/RG/FBW Zakup szkolenia specjalistycznego w formie warsztatów dla funkcjonariuszy Policji w ramach projektu pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-12 2022-01-20 09:30 --
221/Ckt/21/AJ Wydruk i kolportaż 12 wydań po 25 000 egzemplarzy czasopisma: Gazeta Policyjna” w roku 2022 r. i 2023 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-04 2022-01-12 10:00 --
215/Ckt/21/AJ Przygotowywanie i dostawa ciepłych posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych KGP w 2022 roku Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-04 2022-01-11 10:00 --
192/Cag/21/KK Usługi odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości Komendy Głównej Policji. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-17 2021-12-30 13:00 --
211/Cut/21/EZ Odtworzenie zdatności śmigłowca Mi-8, SN-42XP – prace wybrane Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-15 2021-12-23 12:00 --
180/BŁiI/21/ŁK Zakup stanowisk stacjonarnych do badań antroposkopijnych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-10 2022-01-11 09:50 --
203/BF/21/DG Badanie opinii społecznej dotyczącej pracy Policji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-07 2021-12-16 09:30 --
199/BŁiI/21/ŁK Modyfikacja systemu backup poprzez dodanie sytemu do wymiany danych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-07 2021-12-14 09:50 --
193/BF/21/KK/FBW Zakup usług szkoleniowych w podziale na 5 zadań. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-07 2021-12-31 09:30 --
190/Cut/21/RG/FBW Dostawy amunicji w ramach projektu FBW nr PL/2020/PR/0079 „Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej, powstałej w wyniku aktywności terrorystycznej” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-01 2021-12-28 09:30 --
197/Ckt/21/AJ Wydruk i kolportaż 12 wydań po 25 000 egzemplarzy czasopisma: Gazeta Policyjna” w roku 2022 r. i 2023 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-26 2021-12-10 10:00 --
177/BŁiI/21/DG Rozbudowa warstwy wirtualizacyjnej infrastruktury serwerowej Policji wraz ze wsparciem producenta Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-03 2021-11-17 10:00 --
187/BF/21/RG Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby realizacji szkolenia w terminie 23-26 listopada 2021 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-03 2021-11-12 09:30 --
162/BŁiI/21/ESz Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla CPD oraz ZCPD Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-29 2021-11-30 10:00 --
173/Ckt/21/EZ Produkcja i dostawa 3800 sztuk pasów głównych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do maksymalnie 1900 sztuk pasów głównych w zamówieniach opcjonalnych. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-28 2021-11-12 10:00 --
167/BŁiI/21/ŁK Zakup systemu taryfikacji na potrzeby AB47 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-22 2021-12-07 09:50 --
139/BŁiI/21/ŁK Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-20 2021-12-10 09:50 --
164/BŁiI/21/MR Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla systemów: wirtualizacji, centralnych, SWIzE, MERCURY, SEPP, MDM, SWOP Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-13 2021-12-01 09:50 --
121/Cut/21/KK Dostawa 1 kpl. (2 szt.) łopat wirnika nośnego do śmigłowca Bell-206 pn 206-010-200-033 lub 206-010-200-145. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-13 2021-11-17 11:00 --
166/BŁiI/21/ŁK Zapewnienie dostępu do monitoringu cloudowego usług Operatora OST112 udostępnianych w sieci Internet poprzez zakup licencji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-07 2021-10-15 09:50 --
122/Cut/21/RG Dostawa granatów w ramach 5 zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg ograniczony Dostawy 2021-10-04 2021-10-11 09:30 --
144/Cut/21/RG Zakup amunicji kal. 40x46 do granatników w ramach 5 zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-04 2021-10-15 09:30 --
145/Cut/21/RG Zakup i dostawa amunicji kal. 5,56 mm FX w ilości 82 612 szt. w zamówieniu podstawowym i do 50 000 szt. w zamówieniu opcjonalnym Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-01 2021-10-11 09:30 --
161/Cir/21/EZ „Przebudowa windy wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-01 2021-10-27 12:00 --
142/cut/21/EZ Dostawa masek przeciwgazowych wraz z filtropochłaniaczem z możliwością skorzystania z prawa opcji. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-14 2021-09-27 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa