Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 88  pokazuj  pozycji

Kategoria
132/Cut/20/TJ/PMP Dostawa hełmów odłamko- i kuloodpornych typu F.A.S.T/ATE/ACH w wersji „high-cut” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-24 2020-08-06 10:00 --
120/Cag/20/KK Dostawa środków czystości. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-14 2020-07-28 11:00 --
117/BŁiI/20//EZ „Zakup subskrypcji licencji do obecnie użytkowanego oprogramowania antywirusowego lub zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe zapewniające ochronę antywirusową dla 50 tys. użytkowników sieci Intranet i innych sieci wydzielonych, sieci w jednostkach Policji oraz szkołach Policji wraz ze wsparciem technicznym, asystą techniczną i serwisem systemu antywirusowego.” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-14 2020-07-29 10:30 --
109/BF/20/EB/Hercule Zakup szkolenia z obsługi oprogramowania NUIX wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną w ramach projektu „Wdrożenie narzędzia IT do analizy dużych ilości danych przechowywanych na urządzeniach elektronicznych” - "Implementation of IT tool for analysis of large volumes of data stored on various electronic devices" (akronim: CIIB-LargeVolDatAn) z Programu Komisji Europejskiej Hercule III 2014-2020. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi Wiele 2020-07-13 2020-07-27 09:50 --
108/BF/20/ESz Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) i systemu języka migowego (SJM) z wykorzystaniem sieci internet Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-07 2020-07-15 13:00 --
94/BF/20/KK/FBW 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup usługi szkolenia w podziale na cztery zadania w ramach realizacji projektu pn.. „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”: Zadanie nr 1 – Szkolenie specjalistyczne nr 3.13 – „Zaawansowane narzędzia Linuks” Zadanie nr 2 – Szkolenie specjalistyczne nr 3.14 – „Analiza Pakietów PCAP” Zadanie nr 3 – Szkolenie specjalistyczne nr 3.15 Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi Wiele 2020-07-06 2020-07-20 11:00 --
102/Ctr/20/EZ „Dostawa 16 szt. pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany”. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-03 2020-08-05 10:30 --
103/Ctr/20/EB Dostawa 16 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany (+5 sztuk w ramach prawa opcji) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-30 2020-07-30 09:50 --
106 /Ctr/20/RG/FMBP Dostawa 18 szt. pojazdów oznakowanych z segmentu C typu kombi Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-30 2020-08-04 09:30 --
99/Ckt/20/MP Produkcja i dostawa swetrów Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-25 2020-07-30 09:30 --
104/Ckt/20/ESz Produkcja i dostawa 3 500 sztuk pasów głównych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 1 000 do maksymalnie 2 200 sztuk pasów głównych w prawie opcji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-25 2020-07-15 12:00 --
100/BŁiI/20/KK Zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego Systemu Wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day na okres 36 miesięcy. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-24 2020-07-27 12:00 --
110/BF/20/DG Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi Wiele 2020-06-24 2020-06-30 09:30 --
101/BF/20/EB „Realizacja w okresie 36 miesięcy usług medycznych na badania osób zatrzymanych przez policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji lub Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz zabezpieczenie przez zespół ratownictwa medycznego działań policyjnych”. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi Wiele 2020-06-22 2020-07-10 12:00 --
105/Cir/20/KK Wykonanie remontu zewnętrznej sieci wodociągowej i hydrantowej na terenie obiektu Komendy Głównej Policji, położonego przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-22 2020-07-08 10:00 --
92/Cut/20/ESz/PMP Dostawa hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub MICH Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-15 2020-06-29 12:00 --
96/Ckt/20/MR Produkcja i dostawa 8 000 szt. koszulek z krótkim rękawem T-shirt w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 5 000 szt. w prawie opcji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-09 2020-07-16 09:50 --
67/BŁiI/20/RG Modernizacja urządzeń sieciowych sieci OST112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-08 2020-07-22 09:30 --
84/Cag/20/KK Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady, w ramach trzech zadań. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-08 2020-06-15 11:00 --
91/Ckt/20/AK Produkcja i dostawa 7 000 sztuk koszulek POLO z krótkim rękawem w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 3 500 sztuk w prawie opcji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-05 2020-07-09 10:00 --
87/Ckt/20/EB Produkcja i dostawa 4 000 sztuk spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 1 000 do maksymalnie 2 500 sztuk spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniach opcjonalnych”. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-04 2020-07-06 09:50 --
85/Ctr/20/DG Dostawa 100 szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-03 2020-07-09 10:30 --
63/BŁiI/20/ŁK Zakup licencji/subskrypcji ochrony DNS CISCO Umbrella w ramach zapewnienia bezpieczeństwa systemu OST112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-03 2020-07-06 09:50 --
90/Ckt/20/MR Produkcja i dostawa 6 000 szt. półgolfów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 3 500 szt. w prawie opcji. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-03 2020-06-19 10:00 --
86/Cut/20/ESz Dostawa w roku 2020 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 100 000 kg Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-03 2020-07-13 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa