Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 805  pokazuj  pozycji

Przygotowywanie i dostawa ciepłych posiłków profilaktycznych dla pracowników cywilnych KGP w 2022 roku 215/Ckt/21/AJ Postępowanie krajowe Części: 1 2022-01-21 12:42
OPONY ZIMOWE 70/WKGT/21/PR Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-01-20 12:36
Odtworzenie zdatności śmigłowca Mi-8, SN-42XP – prace wybrane 211/Cut/21/EZ Postępowanie krajowe Części: 1 2022-01-20 11:07
OPONA ZIMOWA 67/WKGT/21/PR Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-01-19 09:55
Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla CPD oraz ZCPD 162/BŁiI/21/ESz Postępowanie unijne Części: 1 2022-01-18 12:49
Badanie opinii społecznej dotyczącej pracy Policji 203/BF/21/DG Postępowanie krajowe Części: 1 2022-01-14 14:13
Usługa wsparcia administracyjnego systemów KSI oraz STBS II w ramach puli 22.000 osobogodzin 141/BŁiI/21/ESz Postępowanie unijne Części: 1 2022-01-14 11:43
Modernizacja urządzeń FireWall Cisco ASA 5516-X w segmencie Centralnego Punktu Zarządzania na nową platformę. 129/BłiI/21/DG Postępowanie unijne Części: 1 2022-01-11 16:00
Dostawa przenośnych analizatorów do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu z możliwością skorzystania z prawa opcji 87/Cut/21/TJ Postępowanie unijne Części: 1 2022-01-05 14:24
Realizacja w latach 2022-2024 specjalistycznych usług medycznych – badań personelu lotniczego 184/BF/ZP/21/KF Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-01-04 16:18
Zakup usług szkoleniowych w podziale na 5 zadań. 193/BF/21/KK/FBW Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 4 2022-01-04 15:57
Modyfikacja systemu backup poprzez dodanie sytemu do wymiany danych 199/BŁiI/21/ŁK Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-30 16:38
Produkcja i dostawa 3800 sztuk pasów głównych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do maksymalnie 1900 sztuk pasów głównych w zamówieniach opcjonalnych. 173/Ckt/21/EZ Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-30 12:32
Akumulator rozruchowy 66/WKGT/21/PR Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-12-23 13:43
Produkcja i dostawa 7 500 szt. półgolfów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 3 700 szt. w prawie opcji. 62/Ckt/21/KK Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-22 16:35
Wydruk i kolportaż 12 wydań po 25 000 egzemplarzy czasopisma: Gazeta Policyjna” w roku 2022 r. i 2023 r. 197/Ckt/21/AJ Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-20 13:23
Dostawa 40 pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego APRD 179/Ctr/21/TJ/POIiŚ Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-17 15:59
Zakup szkoleń informatycznych on – line z podziałem na 4 zadania 153/BF/21/EB Usługi społeczne krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2021-12-17 15:41
Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa DNS. 127/BŁiI/21/KK Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-17 10:27
Produkcja i dostawa koszul służbowych 72/Ckt/21/DG Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-16 15:16
Produkcja i dostawa 3 000 szt. kurtek służbowych letnich w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 2 000 szt. w prawie opcji. 73/Ckt/21/MR Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-16 07:25
Produkcja i dostawa 3200 szt. swetrów w zamówieniu podstawowym oraz do 1600 szt. swetrów w prawie opcji 100/Ckt/21/RG Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-15 14:17
Produkcja i dostawa koszul służbowych letnich 71/Ckt/21/DG Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-15 14:13
Produkcja i dostawa 3 500 sztuk spodni służbowych letnich do półbutów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do maksymalnie 1 500 sztuk spodni służbowych letnich do półbutów w zamówieniach opcjonalnych. 74/Ckt/21/MR Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-15 10:17
Produkcja i dostawa 3 500 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 1 500 szt. w prawie opcji 89/Ckt/21/TJ Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-15 09:44

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa