Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 1195  pokazuj  pozycji

Zakup siedmiu biletów lotniczych na trasie Warszawa Chopina – Oslo Gardermoen i Oslo Gardermoen - Warszawa Chopina. 128/BF/ZP/21/KF. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-09-23 14:44
OPONY LETNIE 44/WKGT/21/PR Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-09-22 15:10
Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia dla 20 osób w ramach projektu nr PL/2018/PR/0053 136/BF/21/DG/FBW Usługi społeczne krajowe Części: 1 2021-09-22 14:44
„Zakup usługi transmisji danych za pośrednictwem prywatnego APN oraz usługi nielimitowanego dostępu do sieci Internet w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE/HSDPA.” 114/BŁiI/21/EZ Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-20 15:16
Zakup akumulatora 24/WKGT/21/PS Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-09-20 09:13
Świadczenie przez wykonawcę w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz nadawców usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także świadczenie usługi odbioru przesyłek 70/BŁi/21/RG Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-17 16:27
Zakup środowiska do długotrwałego przechowywania logów CSIP wraz z zakupem stanowisk administracyjnych 117/BŁiI/21/ŁK Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-17 14:39
Zakup biurowych komputerów przenośnych 30/BŁiI/WOKU/21 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-09-17 14:01
Dostawa policyjnych tarcz ochronnych w podziale na zadania 112/Cut/21/AP Postępowanie unijne Części: 1, 2 2021-09-17 13:43
Zakup usług telekomunikacyjnych - Centralizacja usług telekomunikacyjnych w ramach AB=47 w sieci telekomunikacyjnej Policji. 94/BŁiI/21/MR Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-16 09:03
„Sukcesywne dostawy, zgodne z potrzebami Zamawiającego, oryginalnych i porównywalnej jakości części zamiennych do magazynu technicznego Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki Policji” 58/Ctr/21/RG Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-15 16:28
Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT 97/BŁiI/21/AK Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-15 16:12
Dostawa przenośnych analizatorów do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu z możliwością skorzystania z prawa opcji 87/Cut/21/TJ Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-15 13:56
Zakup usług telefonii satelitarnej 113/BŁiI/21/ŁK Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-15 13:20
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 906 policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym w ramach projektu POIS.03.01.00-00-0060/20 pn. Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 82/BF/21/TJ/POIiŚ Usługi społeczne krajowe Części: 1 2021-09-15 13:16
Zakup komputerów przenośnych 29/BŁiI/WOKU/21 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-09-15 13:14
Modernizacja systemu Backup 106/BŁiI/21/AP Postępowanie unijne Części: 1 2021-09-15 11:55
Zakup opon 23/WKGT/21/PS Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-09-15 10:52
Dostawa sprzętu obsługowego do śmigłowców w ramach dwóch zadań 83/Cut/21/TJ Postępowanie unijne Części: 2 2021-09-08 13:51
Wykonanie robót budowlanych, dotyczących wykonania układu automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR) zasilania energetycznego z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego na terenie obiektu Komendy Głównej Policji przy ul. Taborowej 33b w Warszawie. 28/Cir/21/EB Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-08 13:14
OPONY LETNIE 40/WKGT/21/PR Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-09-08 11:38
Akumulator rozruchowy 39/WKGT/21/PR Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-09-08 10:43
Zakup akumulatora 21/WKGT/21/PS Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-09-08 10:37
OPONY LETNIE 36/WKGT/21/PR Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-09-07 11:27
Dostawa sprzętu obsługowego do śmigłowców Policji w podziale na zadania 33/Cut/21/AP Postępowanie unijne Części: 2 2021-09-02 07:33

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa