Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 1247  pokazuj  pozycji

142/BŁiI/20/EZ „Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 - zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112” Postępowanie PZP „Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 - zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112” 2020-11-06 10:00 --
222/Cut/20/MP Dostawa amunicji kal. 5,56 FMJ SS 109 oraz amunicji treningowej barwiącej kal. 5,56 FX. Postępowanie PZP Dostawa amunicji treningowej barwiącej kal. 5,56 FX 2021-02-01 09:30 --
201/BŁiI/19/AK Zakup serwisu sprzętu dla systemów użytkowanych w Policji w tym: KSI, STBS, I 24/7, AFIS, FAVI, CODI, DAKTYL, CSI/CWI Postępowanie PZP Zakup serwisu sprzętu dla systemów użytkowanych w Policji w tym: KSI, STBS, I 24/7, AFIS, FAVI, CODI, DAKTYL, CSI/CWI 2019-09-25 10:00 --
138/BŁiI/19/MP/FBW Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, 2 mobilnych laboratoriów informatycznych na platformach samochodowych. Postępowanie PZP Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, 2 mobilnych laboratoriów informatycznych na platformach samochodowych. 2019-08-09 09:30 --
203/Ckt/20/RG/PMP Produkcja i dostawa zestawów przeciwuderzeniowych Postępowanie PZP Produkcja i dostawa zestawów przeciwuderzeniowych 2020-12-11 09:30 --
140/Cut/20/MP Dostawa części zamiennych do śmigłowców Mi-8. Postępowanie PZP Zadanie nr 4 2020-10-23 09:30 --
333/Ctr/18/MP/POIS Dostawa 51 szt. radiowozów oznakowanych z segmentu D dla służby ruchu drogowego Postępowanie PZP Dostawa 51 szt. radiowozów oznakowanych z segmentu D dla służby ruchu drogowego 2019-03-01 09:50 --
178/BŁiI/19/EZ/PMP Dostawa routerów GSM Postępowanie PZP Dostawa routerów GSM 2019-09-23 10:30 --
194/BŁiI/20/EZ „Odnowienie wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Vmware WorkSpace ONE” Postępowanie PZP „Odnowienie wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Vmware WorkSpace ONE” 2020-11-30 10:30 --
203/BŁiI/19/EZ/PMP Dostawa środowiska do wykonywania kopii zapasowych systemów Postępowanie PZP Dostawa środowiska do wykonywania kopii zapasowych systemów 2019-09-25 10:30 --
14/Cut/21/RG/FBW Dostawy granatów w ramach projektu FBW nr PL/2020/PR/0079 „Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej, powstałej w wyniku aktywności terrorystycznej” Postępowanie krajowe Dostawy granatów w ramach projektu FBW nr PL/2020/PR/0079 „Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej, powstałej w wyniku aktywności terrorystycznej” 2021-06-14 09:30 --
237/BŁiI/19/RG/FBW Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB) Postępowanie PZP Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB) 2019-09-16 09:30 --
116/BŁiI/19/EZ Modernizacja i wdrożenie nowego środowiska PKI dla GETVPN w sieci OST112 oraz wymiana routerów Cisco 7200 realizujących funkcję Kluczy Serwerów w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112. Postępowanie PZP część nr 1 2019-07-03 10:30 --
34/WKGT/20/PR Ciężarki do wyważania kół Wyłączone z PZP Ciężarki do wyważania kół 2020-10-20 12:00 --
251/Cut/20/DG Zakup zrobotyzowanych urządzeń do rozpoznania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych w wersji dużej. Postępowanie PZP Zakup zrobotyzowanych urządzeń do rozpoznania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych w wersji dużej. 2021-02-08 09:30 --
322/BŁiI/19/MP/FBW Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, 2 mobilnych laboratoriów informatycznych na platformach samochodowych. Postępowanie PZP Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, 2 mobilnych laboratoriów informatycznych na platformach samochodowych. 2020-02-05 09:30 --
161/BŁiI/19/RG/PMP Zakup radiotelefonów standardu TETRA Postępowanie PZP Zakup radiotelefonów standardu TETRA 2019-08-19 09:30 --
155/BŁiI/19/EZ/PMP „Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych (A4) oraz monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych (A4).” Postępowanie PZP „Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych (A4) oraz monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych (A4).”Część 2 2019-08-12 10:30 --
170/BŁiI/19/MP Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla 17 central telefonicznych Hicom//Hipath oraz 12 central małonumerowych Unify OSB Postępowanie PZP Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla 17 central telefonicznych Hicom//Hipath oraz 12 central małonumerowych Unify OSB 2019-08-26 09:30 --
224/Cut/20/DG Zakup nabojów karabinowych w ramach 4 zadań Postępowanie PZP Zadanie nr 4 2021-02-02 09:30 --
235/Ctr/D/20/RG Dostawa pojazdu typu lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego statków powietrznych Postępowanie PZP Dostawa pojazdu typu lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego statków powietrznych 2021-02-12 09:30 --
180/Cut/19/MP Dostawa jednego kompletu (5 szt.) łopat wirnika nośnego 8AT-2710-00 lub 8AT.2710.000 do śmigłowca Mi-8 Postępowanie PZP Dostawa jednego kompletu (5 szt.) łopat wirnika nośnego 8AT-2710-00 lub 8AT.2710.000 do śmigłowca Mi-8 2019-08-19 09:30 --
222/Cut/20/MP Dostawa amunicji kal. 5,56 FMJ SS 109 oraz amunicji treningowej barwiącej kal. 5,56 FX. Postępowanie PZP Dostawa amunicji kal. 5,56 FMJ SS 109 2021-02-01 09:30 --
33/Cut/21/AP Dostawa sprzętu obsługowego do śmigłowców Policji w podziale na zadania Postępowanie unijne Zadanie nr 1 - Zestaw narzędzi obsługowych do śmigłowców Policji 2021-06-17 09:30 --
254/BF/19/ŁK/FBW Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych, konferencyjnych i transportowych na potrzeby organizacji międzynarodowych warsztatów ”SNIPER” z Grupy ATLAS w dniach 27.10.2019 r. – 01.11.2019 r. Usługi społeczne Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych, konferencyjnych i transportowych na potrzeby organizacji międzynarodowych warsztatów ”SNIPER” z Grupy ATLAS w dniach 27.10.2019 r. – 01.11.2019 r. 2019-10-11 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa