Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 1400  pokazuj  pozycji

Zakup akumulatora 52/WKGT/2023/PS Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-22 15:00
Materiały eksploatacyjne do urządzenia drukującego MAGICARDS Enduro 3E STD 36/BŁIiI/WOKU/23 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-22 11:53
Zakup, budowa i wdrożenie Systemu Wymiany Informacji Międzynarodowych i Krajowych 1/KR/23/DG Wstępne konsultacje rynkowe Części: 1 2023-09-22 11:43
Zakup opon 41/WKGT/2023/PS Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-21 12:18
Zakup wsparcia technicznego systemu PKI wykorzystywanego na potrzeby systemu krytptograficznego opartego o rozwiązanie GET-VPN w sieci OST 112 14/WTWSPR/BŁiI/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-20 11:43
Zakup zestawów do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 23 loci STR i locus amelogeniny. 190/Cut/23/AK Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-19 15:25
Zakup akumulatora 40/WKGT/2023/PS Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-19 15:07
Zakup opony 39/WKGT/2023/PS Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-18 12:39
Zakup usługi gastronomicznej i konferencyjnej podczas organizacji seminarium w ramach projektu PL/2020/PR/0095 pn. ,,Budowa systemu wymiany i analizy informacji BIGDATA w szczególności przepływów finansowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 185/BF/23/MR/FBW Usługi społeczne krajowe Części: 1 2023-09-18 12:38
Zakup akumulatora 38./WKGT/2023/PS Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-18 12:27
Zakup usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu metod odzyskiwania danych z uszkodzonych urządzeń mobilnych i ich analizy dla uczestników projektu „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej (...) 106/BF/23/MR/NMF Usługi społeczne unijne Części: 1 2023-09-15 16:03
Wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2024, nr postępowania 163/Ckt/23/AL 163/Ckt/23/AL Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2023-09-15 14:17
dostawa płynu zimowego do szyb do -22 st. 1/Z/2023/ls Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-15 12:29
Oprogramowanie AutoCAD 2023 LT oraz oprogramowanie ArCadia BIM LT 14 + moduł ArCadia – Drogi Ewakuacyjne 3 35/BŁiI/WOKU/23 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-15 08:27
Akumulator rozruchowy 47/WKGT/23/PR Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-15 08:13
Wzmocnienie komponentu technicznego poprzez zakup i konfigurację sprzętu 63/BŁiI/23/EZ/PMP/FBW Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-14 15:46
Zawarcie umowy ramowej na produkcję i dostawę trzewików służbowych, numer postępowania 111/Ckt/23/DG 111/Ckt/23/DG Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-14 15:32
Zakup akumulatora 38/1/WKGT/2023/PS Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-14 15:09
Odnowienie licencji do obecnie użytkowanego oprogramowania ESET PROTECT Essential ON-PREM zapewniającego ochronę antywirusową dla 50 000 użytkowników sieci PSTD i innych sieci oraz ODN na okres 36 miesięcy 175/BŁiI/23/ESz/PMP Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-14 14:46
Dostawa 4 samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik 137/Ctr/23/TJ/PMP Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-14 14:45
Zakup akumulatora 38/WKGT/2023/PS Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-14 10:10
Zakup usługi konferencyjnej, gastronomicznej i hotelarskiej dla uczestników szkolenia. 197/BF/23/KU Usługi społeczne unijne Części: 1 2023-09-12 14:46
Akcesoria informatyczne 32/BŁiI/WOKU/23 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-12 14:42
Dostawa 3 szt. pojazdów w wersji nieoznakowany w ramach trzech części 158/Ctr/23/TJ Postępowanie unijne Części: 1, 3 2023-09-12 09:18
Dostawa mieszanki pieprzowej przeznaczonej do stosowania w armatkach wodnych typu „TAJFUN" 165/Cut/23/DG Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-11 15:30

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa