Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 394  pokazuj  pozycji

117/BŁiI/21/ŁK Zakup środowiska do długotrwałego przechowywania logów CSIP wraz z zakupem stanowisk administracyjnych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-13 2021-09-16 10:50 2021-09-17
82/BF/21/TJ/POIiŚ Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 906 policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym w ramach projektu POIS.03.01.00-00-0060/20 pn. Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-05 2021-08-20 10:00 2021-09-15
113/BŁiI/21/ŁK Zakup usług telefonii satelitarnej Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-03 2021-08-12 09:50 2021-09-22
97/BŁiI/21/AK Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-19 2021-08-19 10:00 --
106/BŁiI/21/AP Modernizacja systemu Backup Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-12 2021-08-26 10:30 --
111/Ctr/21/TJ Dostawa pojazdu typu PICK-UP w policyjnej wersji nieoznakowany Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-09 2021-07-21 10:00 2021-07-27
101/BŁiI/21/ŁK Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-05 2021-07-15 09:50 2021-09-09
87/Cut/21/TJ Dostawa przenośnych analizatorów do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu z możliwością skorzystania z prawa opcji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-07-30 12:00 2021-09-15
84/BŁiI/21/ŁK/PMP Rozbudowa pamięci RAM serwerów bazodanowych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-29 2021-07-07 09:50 2021-08-17
83/Cut/21/TJ Dostawa sprzętu obsługowego do śmigłowców w ramach dwóch zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-22 2021-07-26 10:00 2021-09-08
81/BF/21/ESz/FBW Usługi hotelarskie, gastronomiczne i konferencyjne dla uczestników warsztatów realizowanych w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059, pn. ,,Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-18 2021-06-28 12:00 2021-08-05
60/BŁiI/21/ESz Zakup usługi dołączenia do węzła wymiany ruchu PLIX oraz usługi polegającej na stałym dostępie typu tranzyt sieci OST112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego i realizacji usługi ochrony infrastruktury operatora sieci OST112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-17 2021-07-09 12:00 --
66/Cir/21/AP Wykonanie prac projektowych niezbędnych do wykonania przebudowy infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla części obszaru lotniska Warszawa – Babice w Warszawie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-17 2021-07-06 09:30 2021-07-06
178/Cut/20/ESz Dostawa zagłuszarek fal radiowych w ilości: 5 sztuk w zamówieniu podstawowym oraz 1 sztuka w zamówieniu opcjonalnym Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-14 2021-07-27 10:00 --
79/Ckt/21/MR/FBW Zakup sprzętu i materiałów medycznych do celów szkoleniowych w ramach projektu nr PL/2018/PR/0053 pn. ,,Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków FBW Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-11 2021-06-21 09:30 2021-09-01
77/BF/21/DG Organizacja 7 turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla 21 osób Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-09 2021-06-18 09:30 2021-08-17
56/Cut/21/ŁK Dostawa części zamiennych do broni palnej Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-09 2021-06-17 09:50 2021-08-19
42/BF/21/AK Zakup materiałów promocyjnych dla Centralnego Biura Śledczego Policji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-08 2021-06-18 10:00 2021-09-15
57/Cir/21/TJ/POIiŚ Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33B w Warszawie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-07 2021-07-05 09:50 2021-07-27
47/BF/21/EB/FBW Zakup usług szkoleniowych w podziale na 3 zadania w ramach projektu nr PL/2020/OV/0093 pn. „Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS/VIS) – 2 etap Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-01 2021-06-14 09:30 2021-06-29
49/BŁiI/21/ŁK Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego dla inżynierów OST112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-28 2021-06-30 09:50 2021-07-26
48/BF/21/ESz/FBW Zakup usługi realizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy z elementami ratownictwa taktycznego zakończonych egzaminem w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu nr PL/2020/PR/0094 pn. ,,Ratownik w służbie”. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-27 2021-06-09 12:00 2021-07-09
45/Cut/21/ AP Dostawa amunicji kal. 5,56 x 45 mm. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-21 2021-07-08 09:30 --
46/Cag/21/KK „Dostawa środków czystości w ramach trzech zadań”, Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-20 2021-06-07 09:00 2021-08-25
40/Ckt/21/ŁK Dostawa worków marynarza na lata 2021-2022 - umowa ramowa Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-19 2021-06-02 09:50 2021-07-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa