Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 369  pokazuj  pozycji

111/Ctr/21/TJ Dostawa pojazdu typu PICK-UP w policyjnej wersji nieoznakowany Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-09 2021-07-21 10:00 2021-07-27
81/BF/21/ESz/FBW Usługi hotelarskie, gastronomiczne i konferencyjne dla uczestników warsztatów realizowanych w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059, pn. ,,Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-18 2021-06-28 12:00 --
66/Cir/21/AP Wykonanie prac projektowych niezbędnych do wykonania przebudowy infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla części obszaru lotniska Warszawa – Babice w Warszawie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-17 2021-07-06 09:30 2021-07-06
56/Cut/21/ŁK Dostawa części zamiennych do broni palnej Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-09 2021-06-17 09:50 2021-06-30
57/Cir/21/TJ/POIiŚ Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33B w Warszawie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-07 2021-07-05 09:50 2021-07-27
47/BF/21/EB/FBW Zakup usług szkoleniowych w podziale na 3 zadania w ramach projektu nr PL/2020/OV/0093 pn. „Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS/VIS) – 2 etap Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-01 2021-06-14 09:30 2021-06-29
49/BŁiI/21/ŁK Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego dla inżynierów OST112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-28 2021-06-30 09:50 2021-07-26
48/BF/21/ESz/FBW Zakup usługi realizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy z elementami ratownictwa taktycznego zakończonych egzaminem w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu nr PL/2020/PR/0094 pn. ,,Ratownik w służbie”. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-27 2021-06-09 12:00 2021-07-09
40/Ckt/21/ŁK Dostawa worków marynarza na lata 2021-2022 - umowa ramowa Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-19 2021-06-02 09:50 2021-07-05
51/BF/21/DG Organizacja 9 turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla 27 osób Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-14 2021-05-24 09:30 2021-06-09
39/BF/21/MR/FBW Zakup usługi, hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby szkolenia w ramach projektu PL/2018/PR/0053 pn. „Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-14 2021-05-26 09:30 2021-06-02
41/Ctr/21/TJ/NFOŚiGW Dostawa 7 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-14 2021-06-15 10:00 2021-07-16
6/BŁiI/21/EB/FBW Zakup 2 sztuk serwerów wraz z licencją Vmware oraz 2 sztuk sprzętowych serwerów czasu, w ramach projektu nr PL/2020/OV/0093 pn. „Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS/VIS) – 2 etap. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-05 2021-06-10 10:00 2021-06-29
7/Cut/21/ŁK Dostawa 21 950 szt. ręcznych miotaczy pieprzu o poj. 75 ml. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-29 2021-05-17 09:50 2021-07-05
32/Ctr/21/TJ Dostawa 16 sztuk pojazdów oznakowanych typu furgon w specjalizowanej policyjnej wersji „Ambulans Sanitarny” z możliwością skorzystania z prawa opcji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-28 2021-05-14 10:00 2021-06-01
26/BŁiI/21/TJ Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-23 2021-05-04 10:00 2021-05-17
21/BŁiI/21/ŁK Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-21 2021-05-27 09:50 2021-06-01
30/BŁiI/21/TJ. Zakup usługi transmisji danych w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE/HSDPA/HSPA+/LTE za pośrednictwem dedykowanego punktu dostępowego APN Wykonawcy Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-20 2021-04-30 10:00 2021-05-17
15/Cut/21/AP Dostawa karabinów wyborowych kal. 7,62x51 mm Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-19 2021-05-26 09:50 2021-07-15
24/BŁiI/21/ESz Zakup dysków na potrzeby rozbudowy dwóch macierzy HDS Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-01 2021-04-14 12:00 2021-06-01
10/Ckt/21/ESz/FBW Zakup pakietów pierwszej pomocy w ramach projektu nr PL/2020/PR/0094 pn. ,,Ratownik w służbie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-26 2021-04-14 10:00 2021-06-14
2/BŁiI/21/MP Zakup rozwiązania umożliwiającego odblokowanie i odczyt danych z urządzeń działających w oparciu o systemy operacyjne z rodzin Android oraz iOS Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-22 2021-04-23 09:30 2021-03-23
243/BF/20/MR/FBW Zakup usług szkoleniowych w podziale na 3 zadania Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-12-31 2021-01-15 09:30 2021-02-23
244/BF/20/ŁK/FBW Zakup usług szkoleniowych z podziałem na 4 zadania Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-12-30 2021-01-19 09:50 2021-04-27
232/Cir/20/AK Wykonanie instalacji systemu obróbki powietrza w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Wiśniowej 58a w Warszawie. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-01-29 12:00 2021-05-10

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa