Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 669  pokazuj  pozycji

258/Cir/22/ESz Utrzymanie przez Wykonawcę w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury dźwigów osobowych, towarowych, platform dla niepełnosprawnych na obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-08 2022-12-28 10:00 --
286/Ckt/22/KK Produkcja i dostawa kombinezonów z tkaniny trudnopalnej. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-25 2022-12-08 13:00 2023-01-06
289/Ctr/22/TJ/PMP Dostawa 6 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych z segmentu C + 1 sztuka samochodu w prawie opcji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-21 2022-12-02 10:00 2022-12-16
234/BŁiI/22/KK Doposażenie jednostek Policji w Terminale Wideokonferencyjne na podstawie umowy ramowej. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-18 2022-12-16 13:00 2022-12-28
284/BF/22/KK/ATLAS Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej w ramach projektu ATLAS w podziale na dwa zadania. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-16 2022-11-25 13:00 2022-12-14
269/BF/22/MR/NMF Zakup i dostawa materiałów promocyjnych, na potrzeby realizacji serii szkoleń realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji” realizowanego z NMF (...) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-16 2022-11-24 08:50 2022-12-15
268/BF/22/MR/NMF Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej, na potrzeby realizacji serii szkoleń realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji” realizowanego z NMF (...) Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-16 2022-11-25 08:50 2022-12-28
266/BF/22/AK Zakup usługi przechowywania odczynników i substancji chemicznych. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-14 2022-11-25 10:00 --
278/Cut/22/TJ/PMP Dostawa elementów systemu do identyfikacji i badań broni (mikroskop porównawczy wyspecjalizowany w zakresie badań broni, stanowisko rentgenowskie, system identyfikacji balistycznej) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-11-23 10:00 2022-12-13
243/Cag/22/KK Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz odśnieżania terenów wokół budynków, nr postępowania 243/Cag/22/KK. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-14 2022-11-24 13:00 2023-01-12
271/BF/22/AK Zakup usługi cateringowej w dniach 1-2 grudnia 2022 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-09 2022-11-17 10:00 2022-12-22
272/BF/22/ESz Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla 107 uczestników warsztatów Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-16 10:00 2022-12-08
275/BF/22/AL Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej dla uczestników odprawy służbowej, nr postępowania 275/BF/22/AL Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-04 2022-11-14 09:30 2023-01-17
239/BŁiI/22/TJ Dzierżawa łącza Ethernet w relacji obiekt Ruda Tarnowska – KGP ul. Olszewska Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-04 2022-12-06 10:00 2023-01-16
274/Cut/22/TP wytworzenie i dostawa kamizelek kulo- i odłamkoodpornych kamuflowanych w ilości 1000 sztuk w zamówieniu podstawowym o do 1000 sztuk w zamówieniu opcjonalnym Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg ograniczony Dostawy 2022-11-02 2022-11-08 10:30 --
241/BŁiI/22/MR Modernizacja urządzeń Metro Ethernet Cisco ME-3600/3800 MAN KGP MEWA Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-31 2022-11-14 10:00 2022-11-23
260/Ctr/22/TJ/POIiŚ Dostawa pojazdów osobowych oznakowanych z segmentu C oraz pojazdów osobowych oznakowanych z segmentu D w ramach 2 zadań Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-28 2022-12-02 10:00 2022-12-29
242/BŁiI/22/TJ/FBW Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) – 2 etap” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-28 2022-11-25 10:00 2022-12-14
262/BŁiI/22/KK Zakup licencji i stacji zarządzających w ramach rozbudowy infrastruktury LoadBalancer, nr postępowania 262/BŁiI/22/KK. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-28 2022-11-04 13:00 2022-11-30
265/BF/22/AK Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej dla 35 uczestników szkolenia. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-27 2022-11-04 12:00 2022-12-22
267/BF/22/MR Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej dla uczestników odprawy służbowej w terminie 22-25.11.2022 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-26 2022-11-07 08:50 2022-11-18
218/Cir/22/TJ/PMP Przebudowa rurociągu by-pass zaworu kontrolno-pomiarowego (odcinającego) instalacji klimatyzacji precyzyjnej w obiekcie przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-25 2022-11-18 10:00 2022-12-08
225/BŁiI/22/ESz/FWP/PMP Zakup telefonii resortowej opartej na IP Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-24 2022-11-04 10:00 2022-12-19
261/Cut/22/AL Obsługi śmigłowca Mi-8, SN-41XP – prace po 150h i przygotowanie do eksploatacji zimowej, sprawa nr 261/Cut/22/AL Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-20 2022-10-28 09:30 2023-01-17
197/BŁiI/22/ESz Zakup sprzętu teleinformatycznego Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-19 2022-11-04 10:00 2022-12-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa