Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 334  pokazuj  pozycji

2/BŁiI/21/MP Zakup rozwiązania umożliwiającego odblokowanie i odczyt danych z urządzeń działających w oparciu o systemy operacyjne z rodzin Android oraz iOS Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-22 2021-04-23 09:30 2021-03-23
243/BF/20/MR/FBW Zakup usług szkoleniowych w podziale na 3 zadania Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-12-31 2021-01-15 09:30 2021-02-23
244/BF/20/ŁK/FBW Zakup usług szkoleniowych z podziałem na 4 zadania Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-12-30 2021-01-19 09:50 2021-04-15
262/BF/20/KK/FBW Zakup usług szkoleniowych w podziale na 5 zadań. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-12-29 2021-01-20 09:50 2021-01-22
261/BF/20/KK/FBW Zakup usług szkoleniowych z zakresu VMware w podziale na 4 zadania. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-12-29 2021-01-14 09:30 2021-01-22
251/Cut/20/DG Zakup zrobotyzowanych urządzeń do rozpoznania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych w wersji dużej. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-02-08 09:30 --
229/BŁiI/20/MP Doposażenie systemu zarządzania OST 112. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-03-04 09:30 --
249/BŁiI/20/EZ „Modernizacja SZK OST w zakresie zwiększenia dostępności usług audio-wideo z internetu”. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-02-15 10:00 2021-03-23
258/Cut/20/TJ/PMP Dostawa 350 szt. policyjnych tarcz ochronnych małych z możliwością skorzystania z prawa opcji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-28 10:00 2021-02-09
252/BF/20/AP Zakup i dostawa bonów świątecznych w formie kart prepaid Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-11 10:00 2021-02-01
146/Cir/20/ŁK/POiŚ Termomodernizacja budynku KGP wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul Puławskiej 148/150 w Warszawie, w zakresie wymiany instalacji c.o. w obiekcie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-24 2021-01-18 09:50 --
215/BŁiI/20/DG Zakup licencji do posiadanego przez Zamawiającego Systemu Wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcy. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-01-26 09:30 2021-03-12
241/BŁiI/20/AK Zakup licencji do posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa Firewall CSI wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcy Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-01-26 12:00 2021-03-01
231/BŁiI/20/AK Wdrożenie automatyzacji i wizualizacji routingu w szkielecie sieci OST 112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-03-05 10:00 --
234/Ctr/20/TJ Dostawa 30 szt. pojazdów hybrydowych plug-in segmentu C typu kombi w policyjnej wersji oznakowany (+2 szt. w ramach prawa opcji) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-01-29 10:00 2021-02-26
247/BŁiI/20/ESz/PMP Dostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-01-27 10:00 2021-03-03
230/Cut/20/AP Zakup granatów hukowo – błyskowych typu P-1 i P-2 w podziale na zadania Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-02-02 09:50 2021-04-02
240/Ctr/20/TJ Dostawa 16 sztuk pojazdów oznakowanych typu furgon w specjalizowanej policyjnej wersji „Ambulans Sanitarny” z możliwością skorzystania z prawa opcji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-02-11 10:00 2021-02-26
246/Ckt/20/ESz Wydruk i kolportaż czasopisma „Gazeta Policyjna” w roku 2021 i 2022 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-24 2021-01-11 12:00 2021-03-10
256/Cir/20/TJ Wykonanie układu automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR) zasilania energetycznego z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego na terenie KGP przy ul. Taborowej 33b Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-23 2021-01-07 10:00 2021-02-11
236/BŁiI/20/ESz Modernizacja Systemu Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numer 112 w zakresie usług serwera faksowego Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-25 10:00 2021-02-09
221/BF/20/TJ/NMF Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. ,,Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców Europy” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-01-12 10:00 2021-02-09
245/BF/20/EB/FBW Zakup szkoleń informatycznych z podziałem na 3 zadania Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-12-18 2021-01-04 09:30 2021-02-15
212/Ckt/20/EB. Zawarcie umowy ramowej na produkcję i dostawę worków marynarza oraz zasobników osobistych na lata 2021 – 2022 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-18 2020-12-30 11:30 2021-03-22
227/Ctr/20/TJ/PMP Dostawa 3 sztuk pojazdów nieoznakowanych osobowych terenowych skrycie opancerzonych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-16 2021-01-18 10:00 2021-02-22

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa