Lista postępowań

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

Kategoria
Cir-1760/2019/JK Świadczenie usługi serwisowej systemów sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach KGP Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 0404 Sprzęt p. poż. 2019-10-18 2019-10-23 10:00 --
30/AD/19 Kalendarze na 2020 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 0200 Artykuły, sprzęt i usługi biurowe 2019-10-15 2019-10-21 09:00 --
33/ZAM/WTWSPR/2019 Dzierżawa cyfrowego łącza telekomunikacyjnego 200Mb/s Ethernet w relacji Warszawa ul. Piękna 11 – Warszawa ul. Olszewska 6 na okres 12 miesięcy od dnia 11.11.2019 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi Wiele 2019-10-16 2019-10-23 14:00 --
102/T/19/ZK/75402 Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego zgodnie ze specyfikacją Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy Wiele 2019-10-17 2019-10-25 23:59 --
125/BŁiI/19/KK/PMP „ Zakup licencji oprogramowania pod nowotworzony RW Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2703 Licencje i oprogamowanie 2019-05-31 2019-11-04 10:00 --
236/BŁiI/19/KK Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2710 Utrzymanie i serwis 2019-09-16 2019-10-23 10:00 --
239/BŁiI/19/MR Świadczenie usługi polegającej na stałym dostępie sieci OST 112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego oraz realizacja usługi ochrony infrastruktury operatora sieci OST 112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet przez okres 24 miesięcy (...) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-09-23 2019-10-24 09:50 --
247/BŁiI/19/EB Zakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2710 Utrzymanie i serwis 2019-09-25 2019-10-28 10:00 --
220/BŁiI/19/AK/FBW Zakup 4 serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-09-18 2019-11-07 10:00 --
230/BŁiI/19/RG Modernizacja systemu AAA sieci OST112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-09-17 2019-10-21 09:30 --
251/BŁiI/19/EB „Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego platformy sprzętowo-programowej systemu BTUU i BTUUN”. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-09-27 2019-10-31 10:00 --
142/Cir/19/EJ/NFOŚiGW Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33B w Warszawie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2802 Pozostałe prace budowlano-remontowe 2019-10-02 2019-11-28 09:50 --
253/Cut/19/RG/PMP Dostawa laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-10-17 2019-10-31 09:30 --
255/Cut/19/TJ/PMP Zakup broni strzeleckiej w ramach czterech części Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1403 Broń, amunicja i środki obrony osobistej 2019-10-11 2019-10-24 10:00 --
265/Ctr19/TJ/PMP Dostawa 25 szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2504 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego 2019-10-15 2019-10-28 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa