Lista postępowań

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

Kategoria
12/BŁiI/20/MP/PMP Zakup sprzętu na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznych Policji (środowisko aplikacyjne i backup’u) Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-12 2020-04-06 09:30 --
18/Cut/20/TJ Zawarcie umowy ramowej na dostawę nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem typu TFMJ. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-04 2020-04-14 10:00 --
14/BŁiI/20/EZ „Zakup urządzeń drukujących monochromatycznych i kolorowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz urządzeń skanujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji”. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-24 2020-04-15 10:30 --
17/BŁiI/20/EZ „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Policji w ramach umowy ramowej”. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-04 2020-04-17 10:30 --
27/Ctr/20/TJ/PMP Przedmiotem zamówienia jest dostawa 124 sztuk pojazdów typu furgon oznakowany w wersji wypadowy „W” dla Oddziałów Prewencji Policji w dwóch dostawach. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ). Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-06 2020-04-30 10:00 --
6/BŁiI/20/RG Dostawa sprzętu łączności standardu DMR w ramach umowy ramowej Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-10 2020-04-10 09:30 --
21/Cut/20/DG/PMP Dostawa przenośnych detektorów skażeń biologicznych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-30 2020-04-17 09:30 --
35/BF/20/AP Zawarcie umowy ramowej na rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz świadczenie usług opcjonalnych (hotelarskich, ubezpieczeniowych oraz biletów promowych i kolejowych) na potrzeby Policji Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-23 2020-04-29 09:50 --
11/BF/20/AP/FBW Zakup szkolenia wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz”, nr projektu PL/2018/PR/0056 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Komenda Główna Policji w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi Wiele 2020-03-23 2020-04-17 10:50 --
Cir-458/2020 "Konkurs ofert na najem pomieszczeń, w celu prowadzenia kiosku w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie" Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi Wiele 2020-03-23 2020-04-20 13:30 --
23/BŁiI/20/EZ/PMP „Zakupu infrastruktury sprzętowej w związku z rozbudową systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsu Eurodac i Pruem” Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-24 2020-04-27 10:30 --
34/Cut/20/MP/PMP. Dostawa części zamiennych do śmigłowców Bell-206 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-25 2020-04-28 09:30 --
Lg-237/20 Zakup drukarki 3D Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy Wiele 2020-03-25 2020-04-01 15:00 --
18/BŁiI/WOKU/20 Zakup kluczy transferowych do pobierania danych z tachografu Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy Wiele 2020-03-26 2020-04-06 12:00 --
20/BŁiI/WOKU/20 Zakup akcesoriów do obsługi audio-video Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy Wiele 2020-03-27 2020-04-02 12:00 --
29/Cir/20/ŁK Usługa konserwacji i serwisu, modernizacji lub rozbudowy systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz szlabanów i bram wjazdowych w obiektach KGP w Warszawie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-30 2020-05-04 09:50 --
12/WKGT/2020/PS Przyciemnienie szyb w samochodach Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi Wiele 2020-03-31 2020-04-02 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa