Zakup i wdrożenie systemu radiowej łączności szyfrowanej DMR

 • Numer postępowania 109/BŁiI/19/DG/FBW
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2019-07-01 09:50.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-07-01 09:50 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-07-01 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-05-20
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-11-29
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-05-20 14:48 -
  icon 109_Siwz.pdf 2019-05-20 14:48 2.2 MB
  icon 109 ogloszenie TED.pdf 2019-05-20 14:48 0.26 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-06-18 14:48 -
  icon 109_oswiadczenie Rodo.docx 2019-06-17 15:32 0.01 MB
  icon 109_pyt_odp.pdf 2019-06-18 14:48 0.64 MB
  icon 109_OPZ ujednolicony.pdf 2019-06-18 14:48 1.46 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 1 217 011,20 PLN
  Zadanie 2 659 772,00 PLN
  Zadanie 3 731 505,60 PLN
  Zadanie 4 123 123,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-07-02 08:54 -
  icon Udzielenie zamówienia 2019-11-29 11:23 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 4 2019-07-30 14:59
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2019-08-08 16:41
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2019-08-13 16:01
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3 2019-08-08 16:42

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa