Dostawa hełmu odłamko- i kuloodpornego typu ACH lub MICH - w ilości 3 032 szt. w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 468 szt. w ramach zamówienia opcjonalnego”

 • Numer postępowania 85/Cut/19/KK/PMP
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2019-05-29 10:00.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-05-29 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-05-29 10:10
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-04-19
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-04-19 09:47 -
  icon SIWZ.pdf 2019-04-19 09:47 1.49 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2019-04-19 09:47 0.15 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-05-11 06:42 -
  icon Odpowiedzi na pytania ds. 85 Cut 19 KK PMP.pdf Zmiana treści SIWZ 2019-05-06 07:45 0.36 MB
  icon zmiana treści ogłoszenia.pdf 2019-05-08 11:32 0.17 MB
  icon wyjaśnienia do treści SIWZ + zmiana treści SIWZ.pdf 2019-05-11 06:39 1.16 MB
  icon załączniki wersja edytowalna ds. 85 Cut 19 KK PMP.doc 2019-05-11 06:39 0.36 MB
  icon ogłoszenie zmian 85.pdf 2019-05-14 09:09 0.07 MB
  icon wyjaśnienia treści SIWZ.pdf 2019-05-16 08:39 0.09 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Dostawa hełmu odłamko- i kuloodpornego typu ACH lub MICH - w ilości 3 032 szt. w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 468 szt. w ramach zamówienia opcjonalnego” 3 730 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon informacja z otwarcia ofert_85 2019-06-04 06:10 -
  icon sprostowanie do informacji z otwarcia ofert_85 sprostowanie do informacji z otwarcia ofert_85 2019-06-05 06:31 -
  icon informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_85 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_85 2019-08-14 15:21 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_85_Cut_19_KK_PMP 2019-09-27 09:41 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa