Produkcja i dostawa 4 000 par trzewików służbowych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 2 000 par trzewików służbowych w ramach zamówienia opcjonalnego

 • Numer postępowania 72/Ckt/19/AP
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2019-05-15 09:50.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-05-15 09:50 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-05-15 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-04-08
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-07-30
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-04-08 10:39 -
  icon Formularz ofertowy B_Zaącznik nr 1 do SIWZ.doc 2019-04-08 10:39 0.21 MB
  icon Oświadczenie_grupa kapitałowa_Załącznik nr 2 do SIWZ.doc 2019-04-08 10:39 0.17 MB
  icon SIWZ, spr. nr 72.Ckt.19.AP.pdf 2019-04-08 10:39 4.25 MB
  icon Ogłoszenie, spr. nr 72.Ckt.19.AP.pdf 2019-04-08 10:39 0.18 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-05-08 14:50 -
  icon pytania + odpowiedzi + zmiana treści SIWZ.pdf 2019-05-08 14:49 0.05 MB
  icon Sprostowanie treści ogłoszenia. 72_Ckt_19_AP.pdf 2019-05-13 09:38 0.03 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Produkcja i dostawa 4 000 par trzewików służbowych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 2 000 par trzewików służbowych w ramach zamówienia opcjonalnego 1 464 000,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2019-05-08 14:56

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-05-15 11:27 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-07-30 09:59 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2019-06-19 13:37

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa