Dostawy paliw płynnych do pojazdów policyjnych w bezgotówkowym systemie kart paliwowych w latach 2019-2022

 • Numer postępowania 43/Ctr/19/RG
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-05-13 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-05-13 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-04-10
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-07-16
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-04-10 09:35 -
  icon SIWZ.pdf 2019-04-10 09:35 3.86 MB
  icon SIWZ.43.pdf 2019-04-10 09:35 0.78 MB
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ - SPECYFIKACJA paliwa.05.04.2019.pdf 2019-04-10 09:35 0.26 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy.pdf 2019-04-10 09:35 0.28 MB
  icon Zał. nr 1.pdf 2019-04-10 09:35 0.47 MB
  icon Zał. nr 2.pdf 2019-04-10 09:35 0.12 MB
  icon ogłoszenieUE.pdf 2019-04-10 09:35 0.24 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-04-17 09:55 -
  icon sprostowanie.UE.43.pdf 2019-04-17 09:55 0.29 MB
  icon paliwa.odp..pdf 2019-04-30 13:36 0.43 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Dostawy paliw płynnych do pojazdów policyjnych w bezgotówkowym systemie kart paliwowych w latach 2019-2022 628 741 309,00 PLN

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2019-05-24 13:44

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Lista ogłoszeń Data publikacji
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-07-16 15:03

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa