Zakup 82 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego, realizowany w ramach projektu Bezpiecznie na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

 • Numer postępowania 5/BLiI/19/RG/POIiS
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-03-04 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-03-04 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-01-29
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-04-11
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-01-29 11:10 -
  icon SIWZ_5_BŁiI_19_RG_POIiŚ.pdf 2019-01-29 11:10 0.82 MB
  icon załącznik nr 1 do formularza ofertowego (część B).doc 2019-01-29 11:10 0.25 MB
  icon Załącznik nr 2 i 3 - OPZ i Projekt umowy spr PP.pdf 2019-01-29 11:10 0.78 MB
  icon ogłoszenie.pdf 2019-01-29 11:10 0.31 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odpowiedzi do wykonawców1.pdf 2019-02-22 11:57 0.24 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zakup 82 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego, realizowany w ramach projektu Bezpiecznie na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 820 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-03-05 11:25 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa