Zakup 31 radiowozów nieoznakowanych z videorejestratorem dla służby ruchu drogowego, w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji

 • Numer postępowania 328/Ctr/18/DG/POIS
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-03-01 09:50 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-03-01 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-01-28
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-06-06
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-01-28 15:07 -
  icon 328 siwz.pdf 2019-01-28 15:07 2.95 MB
  icon 328 ogl.pdf 2019-01-28 15:07 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-01-28 15:50 -
  icon 328_formularz ofertowy czesc B.docx 2019-01-29 10:32 0.02 MB
  icon 328_grupa kapitalowa_wzor oswiadczenia.docx 2019-01-29 10:32 0.02 MB
  icon 328_zmiana ogloszenia.pdf 2019-02-19 13:34 0.28 MB
  icon 328_pytania i odpowiedzi.pdf 2019-02-21 15:43 0.12 MB
  icon 328_suplement 2.pdf 2019-02-25 16:55 0.17 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zakup 31 radiowozów nieoznakowanych z videorejestratorem dla służby ruchu drogowego, w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji 7 626 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-03-04 16:35 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa