Dostawa sprzętu łączności standardu DMR w ramach umowy ramowej

 • Numer postępowania 6/BŁiI/20/RG
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2020-06-02 09:30.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2020-06-02 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2020-06-02 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-03-10
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-03-10 13:00 -
  icon Ogłoszenie .UE.DMR.pdf 2020-03-10 13:00 0.25 MB
  icon SIWZ.DMR.pdf 2020-03-10 13:00 2.28 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-04-03 11:55 -
  icon zmiana terminu03.04.2020.pdf 2020-04-03 11:55 0.08 MB
  icon ogłoszenie UE.07.04.2020.pdf 2020-04-07 11:04 0.07 MB
  icon ogłoszenieUE.zmiana30.04.2020.pdf 2020-05-05 22:42 0.06 MB
  icon ogłoszenie.UE.zmiana.terminu.pdf 2020-05-19 09:13 0.06 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Dostawa sprzętu łączności standardu DMR w ramach umowy ramowej 169 369 895,46 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  W górę
  icon Informacja o wniesionych odwolaniach_6_BLiI_20_RG.pdf 2020-09-08 15:22 0.44 MB
  icon odwołanie T4B.zip 2020-09-08 15:22 0.8 MB
  icon odwołanieRTcom.zip 2020-09-08 15:22 5.95 MB
  icon odwołanie Aksel.zip 2020-09-08 15:22 0.36 MB
  icon Altran.zip 2020-09-08 15:22 1.4 MB

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-08-25 13:33

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa