Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

16/AB/2024 Zapytanie o cenę nr 16/AB/2024 - wstępne szacowanie Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-06-17 2024-06-19 10:00 --
96/U/24/EM/OBR Granat hukowo-błyskowy typu P1 lub równoważny, Granat hukowo-błyskowo-gazowy typu P2 lub równoważny Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-06-14 2024-06-19 14:30 --
Cag-2406/2024/DMR Dostawa materiałów ogrodniczych do utrzymania terenów zielonych Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-06-14 2024-06-19 22:00 --
98/T/24/RCh/75401 Aparat fotograficzny cyfrowy NIKON COOLPIX P1000 Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-06-14 2024-06-19 23:59 --
62/Cir/2024/AZ` Dobór, dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej dla 6 punktów poboru energii elektrycznej w obiektach KGP: Puławska, Domaniewska, Wiśniowa Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-06-14 2024-06-20 12:00 --
99/T/24/RCh/75401 Walizka kamerowa CaseCAM-PRO Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-06-14 2024-06-20 23:59 --
Cir-63/24/AJ Zakup, montaż urządzeń klimatyzacji komfortu wraz z instalacją i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2024-06-17 2024-06-24 08:15 --
Cir-64/2024/MG/AS Wykonanie wymiany drzwi w budynkach użytkowanych przez KGP według przedmiaru będącego załącznikiem do zapytania ofertowego Komenda Główna Policji w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2024-06-14 2024-06-24 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa